کمیته علمی دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام

حماسه عاشورا به عنوان رویدادی بی ­نظیر در عالم هستی از یکسو الهام بخش عقلانیتی متفاوت و بلندپایه در کنشگری بشری است و از سوی دیگر با پرواز دادن ذوق الهی انسان، صوری نو در خیال می­ سازد تا از گذر آن، هنری دیگرگون پدید آید، هوای پاک در رسانه بر ساخته شود و گفتمانی […]

کمیته آموزش دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام

حماسه عاشورا به عنوان رویدادی بی ­نظیر در عالم هستی از یکسو الهام بخش عقلانیتی متفاوت و بلندپایه در کنشگری بشری است و از سوی دیگر با پرواز دادن ذوق الهی انسان، صوری نو در خیال می­ سازد تا از گذر آن، هنری دیگرگون پدید آید، هوای پاک در رسانه بر ساخته شود و گفتمانی […]

کمیته هنری و رسانه ای دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام

حماسه عاشورا به عنوان رویدادی بی ­نظیر در عالم هستی از یکسو الهام بخش عقلانیتی متفاوت و بلندپایه در کنشگری بشری است و از سوی دیگر با پرواز دادن ذوق الهی انسان، صوری نو در خیال می­ سازد تا از گذر آن، هنری دیگرگون پدید آید، هوای پاک در رسانه بر ساخته شود و گفتمانی […]

کمیته فنی دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام

حماسه عاشورا به عنوان رویدادی بی ­نظیر در عالم هستی از یکسو الهام بخش عقلانیتی متفاوت و بلندپایه در کنشگری بشری است و از سوی دیگر با پرواز دادن ذوق الهی انسان، صوری نو در خیال می­ سازد تا از گذر آن، هنری دیگرگون پدید آید، هوای پاک در رسانه بر ساخته شود و گفتمانی […]

کمیته خبر و اطلاع رسانی دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام

حماسه عاشورا به عنوان رویدادی بی ­نظیر در عالم هستی از یکسو الهام بخش عقلانیتی متفاوت و بلندپایه در کنشگری بشری است و از سوی دیگر با پرواز دادن ذوق الهی انسان، صوری نو در خیال می­ سازد تا از گذر آن، هنری دیگرگون پدید آید، هوای پاک در رسانه بر ساخته شود و گفتمانی […]

کمیته اجرایی دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام

حماسه عاشورا به عنوان رویدادی بی ­نظیر در عالم هستی از یکسو الهام بخش عقلانیتی متفاوت و بلندپایه در کنشگری بشری است و از سوی دیگر با پرواز دادن ذوق الهی انسان، صوری نو در خیال می­ سازد تا از گذر آن، هنری دیگرگون پدید آید، هوای پاک در رسانه بر ساخته شود و گفتمانی […]

برگزاری نشست خبری بخش كنشگران عاشورایی

مدیركل فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از برگزاری سوگواره بین‌المللی ملت امام حسین(ع) در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: در بخش كنشگران فضای مجازی در دو سطح عمومی و تخصصی از ۱۰ فعال تقدیر خواهد شد.

دفتر تبلیغات پیشگام در فضای مجازی دینی

مدیر اداره پایش، رصد و آینده پژوهی فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی در گفتگو با رادیو معارف به تبیین اهداف سوگواره بین المللی ملت امام‌ حسین‌ علیه السلام پرداخت و گزیده ای از پیشینه سوگواره مجازی اشراق را بیان نمون حجت الاسلام معینی مجد در گفتگو با رادیو معارف بیان داشتند : سوگواره مجازی اشراق […]

پیش نشست شورای کنشگری بانوان دفتر تبلیغات اسلامی

آیا الگویی که امروز توسط رسانه های جمعی و محافل آکادمیک و کتب درسی عرصه ارتباطات و رسانه ارائه می گردد، همان الگوی کنشگر تراز زن مسلمان است، اگر اینگونه نیست چه فرد یا افرادی می بایست به تدوین و تعریف مقوله کنشگری بانوان بپردازند.